Aanmelding

U kunt zich bij ons aanmelden, per telefoon of email. In een telefoongesprek bekijken we dan kort met u of u bij ons aan het goede adres bent en of wij u met uw klachten kunnen helpen. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Er kan een wachttijd zijn.

Eerste sessie(s)

In de eerste sessie(s) zullen we met u nagaan wat uw klachten zijn, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze in stand worden gehouden. Daarbij komt ook uw voorgeschiedenis en huidige situatie aan bod en wat u van ons verwacht.
Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van de problematiek, uw hulpvraag en de mogelijkheden.
De eerste gesprekken vinden meestal wekelijks of tweewekelijks plaats. In een later stadium wordt de frequentie meestal minder, zodat de nieuw verworven inzichten aan de dagelijkse praktijk kunnen worden getoetst.

Praktische informatie

 • Bernadette in ‘t Veen werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Martijn Stöfsel werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Indien wij telefonisch niet bereikbaar ben, kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.
 • Ook kunt u natuurlijk mailen.
 • Indien er een spoedeisende situatie is ontstaan kunt u contact met ons opnemen. We kunnen dan samen met u bespreken wat het beste is om te doen. Indien wij niet te bereiken zijn kunt u contact zoeken met uw huisarts.
 • Waar gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt. Indien dat het geval is of indien u anderszins klachten heeft over of naar aanleiding van de behandeling, dan horen wij dat graag van u. Samen kunnen we dan kijken of we er uit komen. Indien wij er niet uitkomen, dan kun u een klacht indienen bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)of bij de tuchtcommissie voor gezondheidszorgpsychologen van de BIG.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor (kleine) ongevallen of diefstallen in onze praktijkruimtes.

Privacy

 • Alle informatie die u geeft wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij hechten daar buitengewoon veel waarde aan.
 • Zonder toestemming van u wordt er nooit informatie aan derden verstrekt of gevraagd.
 • Indien u daar toestemming voor geeft, wordt er een kort bericht aan het begin en einde van de behandeling aan uw huisarts gestuurd,
 • Voor een goede voortgang van de behandeling bewaren we relevante gegevens in een dossier. U kunt, op verzoek, hier inzage in krijgen.
 • Wij zijn wettelijk verplicht uw dossier 15 jaar, na afsluiting van de behandeling, te bewaren. Daarna wordt het vernietigd.

Contact

Bernadette in 't Veen
0318–481971
www.bernadetteintveen.nl
mail@bernadetteintveen.nl

Martijn Stöfsel
0318–482610
www.stofsel.nl
martijn@stofsel.nl

Julianastraat 38
6741 AV Lunteren