Kosten

Generalistische Basis GGZ (vroeger eerstelijnspsychologie).

Door uw ziektekostenverzekeraar worden alle sessies vergoedt. Er wordt met korte (circa 5 sessies), middellange (circa 8 sessie) en lange (circa 12 sessies) trajecten gewerkt. Er geldt geen eigen bijdrage meer.

specialistische GGZ (vroeger psychotherapie).

In geval van psychotherapie worden de kosten volledig vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Er geldt geen eigen bijdrage meer.

eigen risico

Voor zowel behandelingen die vallen onder de generalistische als onder de specialistische GGZ geldt in 2016 een eigen risico van minimaal 385 euro per jaar. Dit eigen risico geldt echter voor (bijna) alle soorten zorgverrichtingen.

schriftelijke verwijzing.

Voor vergoeding van de behandelkosten door uw ziektekostenverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts. De ziektekostenverzekeraars stellen strenge eisen aan de inhoud van die verwijzing. Er moet instaan:

  • naam van de huisarts met AGB-code,
  • uw naam,
  • de naam van degene naar wie verwezen wordt,
  • expliciet moet beschreven staan dat het gaat om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ
  • en de huisarts moet een ‘vermoeden van een DSM-stoornis’ beschrijven.
  • Indien uw verwijzing niet aan bovengenoemde eisen voldoet loopt u het risico dat de behandeling niet vergoedt wordt.

verhindering.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd: telefonisch (meestal via het antwoordapparaat) of per e-mail.
Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden -wegens inkomstenderving- bij u in rekening gebracht als een halve sessie.
Wij kunnen deze kosten niet declaren en u kunt deze kosten niet verhalen bij uw ziektekostenverzekeraar.

Contact

Bernadette in 't Veen
0318–481971
www.bernadetteintveen.nl
mail@bernadetteintveen.nl

Martijn Stöfsel
0318–482610
www.stofsel.nl
martijn@stofsel.nl

Julianastraat 38
6741 AV Lunteren