Met welke klachten kunt u bij ons terecht

 • angstklachten, fobische klachten,
 • somberheidsklachten, depressieve klachten, schuldgevoelens,
 • dwangklachten,
 • rouwproblemen,
 • onzekerheid over uzelf en uw leven,
 • klachten die te maken hebben met onverwerkte (traumatische) gebeurtenissen uit het heden of verleden,
 • lichamelijke klachten,waarvoor geen duidelijke lichamelijk oorzaak is gevonden,
 • problemen op het werk, in het gezin, in de relatie,
 • problemen met het ouder worden.

Met welke klachten kunnen wij u niet helpen

 • alcohol, drugs of andere verslavingsklachten,
 • indien suïcidegedachten of plannen op de voorgrond staan,
 • klachten die vooral het gevolg zijn van ernstig ontregelende persoonlijkheidsproblematiek,
 • psychotische klachten,
 • problematiek waarbij van te voren te voorzien is dat er een zeer lange of intensieve (bijvoorbeeld opname) behandeling noodzakelijk is.

Contact

Bernadette in 't Veen
0318–481971
www.bernadetteintveen.nl
mail@bernadetteintveen.nl

Martijn Stöfsel
0318–482610
www.stofsel.nl
martijn@stofsel.nl

Julianastraat 38
6741 AV Lunteren